Κυριακό Σχολείο

Κυριακό Σχολείο

 

  "Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού."

Τα παιδιά μας, είναι η κληρονομιά που μας έχει δώσει ο Θεός και στα οποία δίνει ξεχωριστή θέση, όπως μπορεί να δει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή Γραφή. Για το λόγο αυτό η ευθύνη μας είναι μεγάλη.

 Έχουμε αναπτύξει, λοιπόν, την δική τους ώρα, το δικό τους μάθημα, όπου τα παιδιά διδάσκονται από την αρχή της ζωής τους την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα από την κατήχηση των παιδιών στα Ιερά Γράμματα, γίνεται προσπάθεια ώστε με την χάρη του Θεού να αναπτυχθούν ισορροπημένα, χτίζοντας σε θεμέλια γερά, ώστε να προστατευτούν από το ρεύμα του πονηρού αιώνα που ζούμε και να μάθουν να ζουν σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς.

Το Κυριακό σχολείο της εκκλησίας μας το επιμελείται ο αδελφός Γιώργος Κόντος και λειτουργεί κάθε Κυριακή μεσημέρι.

«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση.»

Η διεύθυνσή μας

Αγίου Νικολάου 92
Μεγαλόπολη
Τ.Κ. 22200
Τηλ.: 27910.23270